top of page
סדנת וואצפ.jpg

איך לשלוח הודעת
whatsapp
אוטומטית
לכל ליד או
נרשם חדש?

  סדנת אוטומציה בסיסית
לבעלי עסקים  

סדנת online מקצועית, שתלמד אתכם איך ליצור אוטומציה לשליחת הודעות וואצאפ לכל ליד, או נרשם חדש לפעילות שלכם בקלות!

מה תלמדו בסדנה?

איך לקלוט את פרטי הנרשם/ת ממערכות איסוף לידים שונות כגון:

איך לשדר את פרטי הליד ל- "MAKE" מערכת האוטומציה האינטואיטיבית והמובילה בעולם!

✔ איך להעביר את הנתונים מ- MAKE ל- Whatsapp ולשלוח לכל ליד ונרשם, הודעה מותאמת אישית בקלות!

bottom of page